Tiráž

GRENKELEASING s.r.o.
Lomnického 1705/ 5
140 00 Praha 4
tel.: 221 501 711

e-mail: infoanti spam bot@grenkeanti spam bot.cz
web: www.grenke.cz

 

Jednatel: Ing. Martin Musil, Marek Glozik


Společnost GRENKELEASING s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 12162.

 

IČO: 45807655

DIČ: CZ45807655


Podněty nebo dotazy týkající se obsahu stránek zasílejte prosím na infoanti spam bot@grenkeanti spam bot.cz.

 

Právní odkazy
Společnost GRENKELEASING s.r.o. neustále kontroluje a aktualizuje informace na těchto webových stránkách. I přes všechnu snahu se mohou ale data mezitím změnit. Není možné ručit nebo garantovat aktuálnost, správnost a kompletnost obsažených informací. To samé platí pro všechny ostatní webové stránky, na které se zde odkazuje. Společnost GRENKELEASING s.r.o. neodpovídá za obsah stránek, na které je možný přístup pomocí hyperlinků. Společnost GRENKELEASING s.r.o. si dále vyhrazuje právo měnit nebo doplňovat informace na těchto stránkách.

 

© GRENKELEASING s.r.o., Praha. Všechna práva vyhrazena.