Polityka bezpieczeństwa i prywatności

GRENKELEASING Sp. z o.o (dalej GRENKE)  przywiązuje szczególną wagę do poszanowania bezpieczeństwa i prywatności Użytkowników korzystających z serwisu internetowego Portal Klienta GRENKE na stronie https://login.grenke.net. W związku z powyższym obowiązują następujące zasady:

 

1. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uzytkowników Portalu Klienta GRENKE jest GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Abpa A. Baraniaka 88D, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000175740, NIP 782-22-75-815, Regon 634495137, kapitał zakładowy 1.000.000 PLN.

Dane Użytkowników są gromadzone i przetwarzane przez GRENKE, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa, w szczególności na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z póź. zm.).

GRENKE gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników, wyłącznie dobrowolnie przez nich udostępnione w formularzach, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych osobowych, a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania. W formularzach gromadzimy tylko te dane, które są niezbędne do świadczenia żądanej usługi i tylko w czasie koniecznym do jej świadczenia. Dane osobowe zbierane poprzez formularze nie są przekazywane innym podmiotom. 

 

2. Polityka prywatności

Podczas korzystania z Portalu Klienta automatycznie zapisywane są następujące dane:

  • Nazwa (otwieranego) pliku,
  • Data i godzina dostępu,
  • Powiadomienie czy próba dostępu do pliku się powiodła,
  • Typ przeglądarki,
  • Domena żądająca informacji,
  • Kraj pochodzenia domeny.

 

Dane te są zachowywane wyłącznie w celach technicznych, administracyjnych i statystycznych. Informacje dostarczone przez Użytkowników zostają zanonimizowane przed poddaniem ich analizie przez GRENKE dla celów statystycznych.

Pracownicy GRENKE są zobowiązani do ochrony poufności danych Użytkowników oraz stosowania obowiązującej w GRENKE Procedury Bezpieczeństwa Informacji w GRENKELEASING. Dane takie przetwarzane są w celu wywiązania się z warunków zawartej z użytkownikiem umowy i realizacji żądanej usługi.

Wszystkie dane przechowywane na naszych serwerach są chronione przed niepowołanym dostępem za pomocą wielu mechanizmów zabezpieczających. Pracownicy GRENKE oraz dostawcy usług informatycznych chronią Portal przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz regularnie testują skuteczność tychże mechanizmów zabezpieczających.

 

3. Cookies

Korzystając z Portalu Klienta GRENKE Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z ustawieniami jego przeglądarki. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody, aby pliki „cookies” były zapisywane w pamięci urządzenia, można to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.

 

Portal Klienta GRENKE korzysta z sesyjnych plików cookies. Są one niezbędne do korzystania przez Użytkownika z usług dostępnych na Portalu, w tym m.in. do logowania i dostępu do zamkniętych części Portalu.

 

Użytkownik może w każdym czasie zablokować korzystanie przez Portal z plików cookies za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Przy czym zablokowanie plików cookies może oznaczać brak dostępu Użytkownika do niektórych z usług dostępnych na Portalu.

Aby zablokować korzystanie przez Portal z plików cookies należy, w przypadku używania przeglądarki typu:

  • Microsoft Internet Explorer: w menu „Narzędzia" wybrać „Opcje internetowe" i w nich zakładkę „Prywatność". Możemy regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych;
  • Google Chrome: w menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybrać „Narzędzia", potem „Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link „Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki;
  • Opera: przyciskiem „Opera" w lewym górnym rogu otworzyć menu i wybrać w nim „Ustawienia", potem „Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

 

Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce bezpieczeństwa i prywatności będą publikowane w tym miejscu.

Pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności prosimy kierować na adres serviceanti spam bot@grenkeanti spam bot.pl.